Používaním našej webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Túto stránku si môžete prezerať aj bez povolenia súborov cookie, obmedzí to však dostupnosť niektorých služieb.

Najpredávanješie produkty

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti : Peter Ližica PELI
Ulica a číslo : Jánošíkova 1520/34
Mesto a PSČ : 94111 Palárikovo
Štát : Slovensá republika
IČO: 45406065 DIČ: 1081820212

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru prostredníctvom internetového obchodu http://digitalnevlaciky.16mb.com/ sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. §19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  • právo na informácie, ktoré sú plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami
  • právo požadovať prístup k osobným údajom podľa §21 a dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane
  • právo na opravu osobných údajov podľa §22
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa §23 v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa §24 v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom
  • právo namietať spracovanie osobných údajov podľa §27
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich vytváranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.